Settings

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy konieczne jest ukończenie 17 lat i 9 miesięcy. 

Na kurs prawa jazdy można zapisać się przez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na naszej stronie, telefonicznie pod nr 512-252-785, bądź osobiście w biurze mieszczącym się przy ul. św. Katarzyny 7/3 w Toruniu. 

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy należy uzyskać PKK (profil kandydata na kierowcę), podpisać umowę oraz dokonać płatności, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu. 

Tak, można się zapisać wcześniej na kurs. PKK należy przedstawić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu. 

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / urzędzie miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  • aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna);

  • zgodę rodziców – jeżeli jest wymagana (minimum 17 lat, 9 mcy)

  • dokument ze zdjęciem (dowód/paszport)

PKK tworzone jest w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych (zazwyczaj w dniu złożenia wniosku). 

Tak. Wystarczy wpłacić 500zł i można rozpocząć szkolenie. Kolejne raty są indywidualnie ustalane z klientem. Nie wymagamy zaświadczenia o zarobkach ani żadnych innych zaświadczeń, wystarczy jedynie podpisać umowę. 

Za kurs można zapłacić osobiście w biurze gotówką lub kartą płatniczą bądź dokonując wpłaty na konto:

Pekao SA 07 1240 4009 1111 0011 1315 9595

Pamiętaj aby w tytule przelewu wpisać Imię i Nazwisko kursanta.

Jazdy odbywają się ok. 2-3 razy w tygodniu lub częściej, w zależności od potrzeb i możliwości czasowych kursanta. Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych uczniów.

Tak. Terminy jazdy ustalane są indywidualnie, w zależności od wolnych miejsc w grafiku jazd oraz możliwości czasowych kursanta. 

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny odbywa się po zakończonym szkoleniu teoretycznym i praktycznym. 

Pierwszy egzamin wewnętrzny wliczony jest w cenę kursu.

Tak. Szkolenie można kontynuować w naszym Ośrodku po dostarczeniu karty zajęć z poprzedniej szkoły jazdy oraz nr PKK. 

Nie. Kurs można kontynuować na starych zasadach bez potrzeby wyrabiania nr PKK. Szkolenie można odbyć w naszym Ośrodku po dostarczeniu karty zajęć z poprzedniej szkoły jazdy. 

Oczywiście. Oferujemy jazdy doszkalające dla osób, które posiadają prawo jazdy, ale mają potrzebę podniesienia swoich umiejętności, a także dla tych, którzy chcą ugruntować je przed podejściem do egzaminu.

Tak. Zarówno szkoła jazdy, jak i plac manewrowy znajdują się w strefie egzaminacyjnej. 

Kursanci nie tracą czasu na dojazdy do strefy egzaminacyjnej i już na pierwszych zajęciach praktycznych uczą się jazdy w miejscu, w którym będą zdawać egzamin państwowy. 

Masz jeszcze jakieś pytania?