Automobil Toruń - szkoła nauki jazdy


Kurs zawodowy kierowców wózka widłowego jezdniowego

Kurs na wózek widłowy

Warunkiem uczestniczenia jest ukończenie 18 lat.

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. 
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami. 
Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych.

Cena kursu 650zł

Cena badań lekarskich 120zł

Kursy na wózki widłowe w Automobil to:

- Dogodne terminy! 
- Zajęcia prowadzone indywidualnie! 
- Zapisy Non-stop!